Survey For Urban Homeless


Progress Report


ULB:Manwath

S NO Ward Name No of Homeless Identified
1 Ambedkar Nagar- Choudhari Mala - Ambedkar Nagar Gharkul - Gajanan Mandir - Sangole Ploting - Paworlum - Bhagatsingh Nagar - Lad Mala - Pawar House - Mondha - Soni Ploting- Bangad Plot- Khandoba Rod - 0
2 Boudha Nagar - Khadoba Mandir Parisar - Choumot Vihir - Darga Bese - Boudha Vada Parisar - Kurade Gali - SindhKhana Parisar - Bara jyotir ling Parisar - Badi Masjid Parisar - Kahekar Gali - 0
3 Mali Gali - Markandeshwar Mandir - Mali Gali Marg - June Datt Mandir - Kot Gali - Bidi karkhana Parisar - Chandaneshwar Gali Gadicha Bhag- Jain Mandir Parisar - Vitthal Mandir Parisar - Gourakshtion Parisar - Sidheshwar Gali - Nala Rod - 0
4 Gramin Rugnalay Parisar - Kokar Colani - NaveDatt Mandir Parisar - Juna Bas Stand Samoril Bahag - Sant Savata Mali - Amreshwar Maindir v Khadan - Godu Gali Parisar - 2
5 Bargi Mohala Parisar - Khandeshwar Gali Parisar - Math Gali - Ubha Mahadev Parisar - Laxmi Narayan Parisar - Devi Mandir Parisar - Kaikadi Gali Parisar - Dhangar Gali Parisar - Barhatty Gali Parisar - Krashn Mandir - Kadtan Gali - Lad Gali 0
6 Natkeshwar Mandir - Khatik Gali - Kotwal Mohala - Ksad Gali Parisar - Kotwal pura v Parkot Mohala Parisar - Ram Mindir Parisar - Lad Gali - Momin Mohala - Jingar Gali - Kamlu Gali - Barhatte Gali - Kranti Chhok - N.P.Vachnalay Parisar - 0
7 Rambag bhag - Attar Gali - Bangad Plot - Raj Gali - Galib Nagar - Hajam Bawali Parisar - Nagreswar Mandir Parisar - 0
8 Panchawati Coloni - Shivaji Nagar - Kailas Nagar - Talab Katta - Biroba Mandir- Vagheswar Mandir - Athodi Bajar - Netaji Shubhash Parisar - Rathod Gali - Narayan Nagar 2
9 Narvate Coloni - Kokar Mala - Malikrjun Mandir - Jijau Nagar - N.P.Coloni - Kumawat Coloni - Filtar Taki- Kathare Gali - Chudheri Galicha Bhag - Sanskritik Sabhagrah - Phuley Nagar - Golayat Nagar - Police Quarter - Rode Colini - Rachana Coloni - Aditay P 1
Total 5