Survey For Urban Homeless


Progress Report


ULB:Kolhapur

S NO Ward Name No of Homeless Identified
1 1- Shuger Mill 2
2 2-Kasaba Bavada 0
3 3-Hanuman talav 0
4 4 - lain Bajar 0
5 5 - Lakshmi Vilas Palace 0
6 6- Police Lain 0
7 7 - Circuit House 0
8 8 - Bhosale wadi 0
9 9 - Kadamwadi 0
10 10 - Shahu College 0
11 11 - Tarabai Park 0
12 12- Nagala Park 0
13 13- Raman Mala 0
14 15 - Kanan Nagar 0
15 16- Shivaji Park 55
16 17- Sadar Bajar 0
17 18 - Mahadik Vasahat 0
18 19 - Mukt Sainik Vasahat 0
19 20 - Shahu Market Yard 9
20 23 - Ruikar Colony 0
21 47 - Firangai 0
22 55 - Padmaraje Udyan 1
23 58 - Sambhaji nagar 0
24 59 - Neharu Nagar 0
25 60 - Javahar Nagar 0
26 70 - Rajlakshmi Nagar 0
27 71 - Rankala Talav 0
28 56 - Sambhaji Nagar Bus Sthanak 0
29 68- Kalmaba Filter House 0
30 69 - Tapovan 0
31 76 - Salokhe Nagar 0
32 78 - Raigad Colony,Jarag Nagar 0
33 79 - Surve Nagar 0
34 80 - Kanerkar Nagar 0
35 57 - NathaGole 0
36 67 - Ramanad Nagar 0
37 73 - Fulewadi Ring Road 0
38 74 - Sane Guruji Vasahat 0
39 75 - Apate Nagar 0
40 77 - Shaskiy Madhyvarti Karagruh 0
41 81 - Kranti.Nana Patil Nagar 0
42 26 - Commerce College 0
43 32 - Bindu Chouk 0
44 33 - Mahalakshmi Mandir 0
45 43 - Shastri Nagar / Javahar Nagar 0
46 44 - Mangeshkar Nagar 0
47 45 - Kailash Gadchi Swari 0
48 27 - Tresary Office 0
49 28 - Sidharth Nagar 4
50 29 - Shipugade Talim 1
51 30 - Khol Khandoba 2
52 31 - Bajar Gate 1
53 49 - Rankala Stand 0
54 50 - Panchganaga Talim 0
55 53 - Dudhali Pavlovian 1
56 46 - Sidhala Garden 0
57 48 - Tatakadil Talim Mandal 1
58 51 - Lakshtirth Vasahat 0
59 52 - Balram Colony 0
60 54 - Chandreswar 0
61 72 - Fulewadi 0
62 21 - Temblai wadi 0
63 22 - Vikram nagar 0
64 25 - Shahaupuri Talim 0
65 38 - Takala Khan/Mali Colony 0
66 63 - Samrat Nagar 0
67 64 - Shivaji Vidhyapith 1
68 14 - Vinus Corner 6
69 24 - Saiex Extantion 0
70 34 - Shivaji Udyamnagar 0
71 35 - Yadav Nagar 0
72 36 - rajarampuri 0
73 37 - Tavnappa Patane Highschool 0
74 42 - Panjarpol 0
75 39 - Rajarampuri Extataion 0
76 40 - Doulat Nagar 0
77 41 - Pratibha Nagar 0
78 61 - Subhash Nagar 0
79 65 - Rajendra Nagar 25
80 62 - Budh Garden 0
81 66 - Swatantrya Sainik Colony 0
Total 109