Survey For Urban Homeless


Homeless Report


ULB:Kinwat

 WARD:Bhagatsing Nagar, Rajendranagar, Shivajinagar, Khairoddin Marg, Gandhinagar, FDCM

back
S NO Name Gender Age Photo
1 Sita Jaysing Thakur Female 25 View
2 Mirabai Kishan Rathod Female 45 View
3 Lata Kishan Rathod Female 20 View
4 Rahul Kishan Rathod Male 10 View
5 Sunita Kishan Rathod Female 10 View
6 Pooja Kishan Rathod Female 7 View
7 Laxami Kishan Rathod Female 8 View
8 Parmeshvar Kishan Rathod Male 15 View