Survey For Urban Homeless


Homeless Report


ULB:Sonpeth

 WARD:Nagar Parishad karyalaya parisar, Baheti colony parisar, Bus Stand parisar, Kabra market, Market yard, Burande colony, Kranti Nagar, Rajebhau Kadam Nagar, Imandar vasahat parisar, Police Quarter parisar, Bhoi samaj mandir parisar, Muttan market parisar

back
S NO Name Gender Age Photo
1 N/A Female 70 View
2 N/A Male 45 View