Survey For Urban Homeless


Homeless Report


ULB:Shrirampur

 WARD:PRABHAG NO.08 AKHANDANAND ASHRAM PARISAR, PRABHAG NO.13 GAJANAN VASAHAT PARISAR

back
S NO Name Gender Age Photo
1 Manjaba Sasane Male 72 View
2 Vasant Bagadu Athade Male 50 View
3 Baba Kastur Gaykwad Male 60 View