Survey For Urban Homeless


Homeless Report


ULB:Shrirampur

 WARD:Prabhag no.3 Tahsil karyalay parisar,prabhag no.9 Dashmeshnagar chowk parisar, Prabhag no.10 nagarparishad shalesamor bip market parisar, Prabhag no.10 bajrang chowk parisar,prabhag no.12 idga maidan parisar

back
S NO Name Gender Age Photo
1 Mahumad Sadip Sheikh Male 70 View
2 Vijaya Ramdas Dhakane Female 50 View
3 Ganesh Ramdas Dhakane Male 15 View
4 N/A Male 65 View