Survey For Urban Homeless


Homeless Report


ULB:Umri

 WARD:Pahad galli, Sri Laxmi Nagar, Sri. Mahadev Mandir Parisar, Shri Maroti Mandir Parsar, Masjid Area

back
S NO Name Gender Age Photo
1 Gangabai Satvaji Waghmare Female 65 View